Paslaugos

Apskaita

Pagal kliento pageidavimą Audito įmonės specialistai tvarko pilnai buhalterinę apskaitą, tvarko tik darbo užmokesčio apskaitą arba vykdo vyriausiojo buhalterio funkciją (skirtą įmonėms, turinčioms apskaitininką, kuris atlieką nesudėtingas apskaitos operacijas įmonės viduje), taip pat teikia apleistos apskaitos sutvarkymo paslaugas. Panaudojant naujausias informacines technologijas klientams gali būti suteikiama prieiga prie buhalterinės apskaitos programos iš bet kurios vietos.