Paslaugos

PASLAUGOS IR KAINOS PASKAIČIAVIMAS

Mums malonu informuoti, kad Audito įmonė nustato kainas, remdamasi audito rinkos analizės duomenimis, kuri skelbiama žr. nuorodą http://lar.lt/www/new/page.php?678

2016 m. audto rinkos apžvalga skelbia, kad vadovaujantis Audito įstatymu, atlyginimas už audito atlikimą turi būti toks, kad auditas būtų atliekamas vadovaujantis profesinės etikos principų ir TAS reikalavimais. Pastebima, kad 2016 metais vidutinė audito kaina buvo 4 239,02 Eur (žr. 3 lentelę). Lyginant su 2015 metais, audito vidutinė kaina padidėjo 2,32 proc.

2016 metais audito įmonių vidutinė audito paslaugos vienos val. kaina buvo 30 Eur (žr. 4 lentelę). Lyginant su 2015 metais audito paslaugos vienos val. kaina beveik nesikeitė.

Daugiausiai laiko vienam auditui atlikti skyrė didžiojo audito įmonių ketverto įmonės – vidutiniškai 231 val., mažiausiai – audito įmonės, kuriose dirbo 3 ir daugiau auditorių, – vidutiniškai 102 val.

2016 metais didžiausias skirtumas dėl vienam auditui skiriamo vidutinio laiko pastebimas tarp skirtingų audito įmonių: vienam viešojo intereso įmonių auditui didžiojo ketverto audito įmonės vidutiniškai skyrė 253 val., o audito įmonės, kuriose dirbo 3 ir daugiau auditorių, – tik 106 val., vienam auditui kitoje AB didžiojo ketverto audito įmonės vidutiniškai skyrė 374 val., o audito įmonės, kuriose dirbo 2 auditoriai, – tik 103 val., panašiai laiko skyrė ir audito įmonės, kuriose dirba 1 auditorius, – 104 val., vienam auditui valstybės ir savivaldybės įmonėse didžiojo ketverto audito įmonės vidutiniškai skyrė 264 val., o audito įmonės, kuriose dirbo 1 auditorius, – tik 95 val., vienam auditui UAB, kurioms auditas privalomas, didžiojo ketverto audito įmonės vidutiniškai skyrė 248 val., o audito įmonės, kuriose dirbo 2 auditoriai, – tik 115 val.